Historie Crohnovy
NemociCrohnova nemoc byla pojmenována v roce 1884 po Burrill B. Crohnovi, americkém lékaři. Je to chronický střevní zánět neznámého původu, nejčastěji působící na ileum, tračník nebo obě struktury. Nemocné části mohou být oddělené normálními částmi. Je provázen častými průjmy, silnou břišní bolestí, zvedáním žaludku, mrazením, slabostí, nechutenstvím a ztrátou hmotností. Děti s touto nemocí často trpí nedostatečným tělesným vývojem.

Diagnóza Crohnovy nemoci je založena na klinických příznacích , rentgenových studiích za použití kontrastní látky a endoskopii. Tato nemoc je lehce zaměnitelná s ulcerativní kolitidou, která je také zánětlivou střevní nemocí postihující trakčník a konečník.

Kortikosteroidy , antibiotika a protizánětlivé prostředky jsou používány pro potlačení příznaků a pokouší se o vyvolání ústupu nemoci. U pacientů, kteří jsou podvyživení z důvodu nemoci, se používá nitrožilní výživa pro zajištění dostatečného příjmu výživy a pro šetření střeva. Při operaci asi dojde k chirurgickému vyjmutí nemocné části střeva. V mnoha připadech zánět vystoupí i do jiných míst střeva nebo do žaludku, dvanácterníku, hrdla. Jinými komplikacemi jsou artritida, ankylóza spondilitida, ledvinové a játrové nemoci, kožní a oční potíže. Časté je vytváření fistulí (píštěle) z nemocného střeva do řiti, vagíny, kožního povrchu, nebo do jiných střevních ohybů. Osoby s Crohnovou nemocí jsou často hospitalizovány a nezřídka se dostávají do deprese díky houževnaté a bolestivé povaze této nemoci. Nepřetržitá podpora a povzbuzení jsou nezbytně nutné pro pacienty, pro pokračování otimistického životního postoje.